Skola och dagvård

Socklot är en dynamisk by som är attraktiv för unga barnfamiljer, och en stor anledning till detta är att i Socklot finns både skola (förskolan - åk 6) och daghem (1-5 år) med två avdelningar, Måsen och Havet.

Foto: YLE/Patrik Enlund

Socklot skola

Socklot skola har ett elevunderlag på 60-70 elever i åldrarna 6-12 år uppdelat i årskurserna förskola-åk 6. På skolan arbetar fem klasslärare, förskollärare, timlärare, speciallärare, kök och städpersonal och skolgångsbiträden. Personalen strävar gemensamt till att fostra barnen till goda umgängesvanor och respekt för naturen och varandra.

Skolan verkar i samarbete med vårdnadshavarna och närsamhället i positiv anda, och vill också betona den finlandssvenska identiteten. Till denna hör också ett gott språkbruk, som vi vill öva så att eleverna får en god svenska i tal och i skrift. Skolan vill också värna om de traditioner som funnits i byn och påminna eleverna om betydelsen av den egna byns utveckling.

http://www.nykarleby.fi/socklot-skola/

Socklotvägen 108 Rektor: Patrik Hautanen

Tel.: 06-7811340 Tel: 050-5367868

Socklot daghem 3

Socklot Daghem

Dagvård 1 - 5 år. Hel- och halvdagsvård.

Avdelningar:

Havet tel. 06-785 6324 eller 050-5281679

Måsen Tel. 06-785 6340 eller 0504687890

Daghemsföreståndaren, tel. 06-785 6324

Socklots första folkskola

Troligen år 1886. Foto: nykarlebyvyer.nu

Läs mer om den tidiga folkskolan och uppförandet av den första skolbyggnaden på Nykarlebyvyer.

Socklot skola 100 år

1883 -1983. Foto: Leifs Foton/Photoblog

Första skolfotot framför en splitterny skola 16.9.1958 med klasserna 1-7. Med nästan 80 skolelever i byn var det liv och rörelse i skolan. Den nya skolan invigdes den 6 december 1958. Läs om uppförandet av den nya skolan på Nykarlebyvyer.