Socklot Bönehusförening

Bönehuset finns till för alla!

Här finns ett fullt utrustat kök med bl.a. diskmaskin och kaffeservis så olika familjehögtider som t.ex. dop, begravningar och födelsedagsfiranden kan med fördel hållas i Bönehuset när det egna huset inte räcker till.

Bönehuset bokas via föreningens ordförande, för privata tillställningar tas 50 euro i hyra. Möten och tillställningar för byns föreningar gratis.

Ordförande år 2019: Gun-Christine Björkman, tel.nr: 050 5663631

Aktiviteter hösten 2019

Måndag:

  • Små och stora, kl. 9.30 - 11.30 med start 2 september
  • Varannan vecka: Klubb Petrus, kl. 12.30 - 14.00. För åk 1-4, med start 9 sept.
  • Varannan vecka: Missions-symöte, kl. 13.30 med start 30 sept.

Tisdag:

  • Dagklubb, kl. 13.15 - 16.15 med start 3 sept.
  • Varannan vecka: Stick café, kl.18-20 med start 8 okt.

Fredag:

  • Dagklubb, kl. 9 - 12

Dagklubben har i år 7 st anmälda barn i åldern 3-5 år, två st ledare.

Aktuellt:

Bön och lovsång, söndag 17.11 kl. 15.

Kyrkoherde Mia Anderssen-Löf medverkar. Lovsången leds av Josefina Enström, Susanne Forsén och Sofia Helenelund. Servering.

Bönehusets Julauktion tisdag 3.12 kl. 18.30.

Servering och lotteri. Gåvor till lotteriet mottages med tacksamhet!

Nycklar till Bönehuset

Nycklar till Bönehuset fås av följande personer:

Gun-Kristine Björkman, Mikael Smeds, Inger Cederholm, Marthornas ordförande.

Bönehusets historia

Bönehusets historia börjar år 1929 då Socklotborna beslöt att börja samla in medel för byggandet av ett Bönehus i byn. Tidigare samlades man till andakt, begravningar och andra sammankomster i hemmen, men behovet av en mötesplats för den kyrkliga kristna verksamheten i byn var stort.

Så bildades Bönehusföreningen av 48 medlemmar från tolv olika hem i byn. För att få in pengar kokade man te vid alla sammankomster där deltagarna sen betalade enligt "råd och lägenhet".

År 1931 upplät Johan Ekman mark för ett nybygge och bykassan bidrog med 8000 mark. Resten av pengarna stod de tolv hemmen för - 1000 mark per gård. Även dagsverken och byggnadsmaterial donerades till föreningen. Axel Nylund ledde byggnadsarbetet och 1932 kunde man inviga det nya huset.

Bönehuset renoverades 1972 och 1982 (då församlingens dagklubb i Socklot startade) men sen förstördes huset i en brand i januari 2006. Efter att man beslutat totalrenovera huset gick uppbyggnadsarbetet snabbt, Thomas Wikström ansvarade för arbetet och redan i oktober följande år kunde verksamheten flytta in igen.

Thomas Wikström och Mikael Smeds framför det nyrenoverade Bönehuset.

Missionssyföreningen

Till Bönehuset hör också Missionssyföreningen, vars verksamhet har långa anor - år 2012 firades föreningens 120-årsjubileum! Föreningen grundades av unga konfirmandflickor i Socklot, som träffades för att handarbeta och samtidigt arbeta för den kristna missionen. Idag träffas syföreningen varannan vecka i Bönehuset.

Missionssyföreningens 120-årsjubileumsfest


Festtalare är Kyrkpressens chefredaktör May Wikström som tillsammans med sin make Anders Wikström (med anor från Socklot!) jobbat på den kristna tv-kanalen SAT7 (klicka på bildspelet för att se större bilder).

Plantloppis vid Bönehuset