Pälsfarmning

Visste du att Socklot med tjugotalet aktiva farmare är Finlands och därmed också förmodligen världens mest pälsfarmstäta by? Pälsfarmning har varit en viktig näringsgren i Socklot allt sedan 1930-talet då de första farmerna grundades av Rafael Sjöholm, Birger Sjöholm och Vilmer Sandvik. Pälsnäringens stora frammarsch i Socklot skedde på 1960-talet, när det fanns pälsdjur i snart sagt varannan gård i byn. Prisfallet och lågkonjunkturen under 1980-talet och de svåra åren under 90-talet ledde till att många mindre farmer lades ner men de som finns kvar idag har i gengäld vuxit sig större och får nu njuta av en sällan skådad efterfrågan av pälsverk producerade i Finland!

Som en del av Socklotprojektet "Den kykladiska byn" gjordes i slutet av maj 2013 ett specialnummer av tidningen 'Socklotnytt', som handlade om en av byns huvudnäringar - pälsfarmningen. I tidningen får vi följa med livet och aktiviteten på en av byns större farmer, Eriksson Fur - se fler bilder från farmen i bildspelet nedan!

I samband med detta kontaktades byns pälsfarmare om de ville vara med som sponsorer och vi riktar ett stort tack till följande bolag som valde att stöda projektet med en donation:

Bris Invest Ab

Byöns pälsfarm Ab

Eriksson Fur Ab

Eriksson Kurt pälsfarm Ab

Eriksson Roger pälsfarm Ab

Nykarleby Mink Ab

Sandhagen Ab

Segervall Ulf pälsfarm Ab

Wikblad Gustav pälsfarm Ab

Wikblom Yngve pälsfarm Ab

Wingrens Dogsafaris Ab

Ett år på farmen

Foto: Eriksson Fur och Charlotta Sundqvist

Socklots infoblad maj 2013 version för hemsidan.pdf

Läs vårt specialnummer om pälsfarmningen här!