Ransvik Krog

Ransvik krog - Gammelgården

Vid korsningen Rijfsvägen - Åminnevägen står minnesmärket över kyrkobyggarna Rijf och platsen som kallas Gammelgården eller Ransvik Krog. Vägen vid minnesmärket var tidigare den gamla landsvägen och postvägen som sträckte sig rakt igenom Socklot. En vältrafikerad väg under 1700-talet, när gården byggdes av bokhållaren och härardsskrivaren Anders Lööf omkring år 1752. År 1790 köpte rådman Kilian Malm Tågs hemman och inrättade en krog i gården, Ransvik krog.

Gården köptes år 1777 av murmästaren och kyrkobyggaren Thomas Rijf, som bosatte sig på gården med sina söner Jacob och Carl Rijf och deras familjer.

Carl och Jacob samt systern Magdalena dog i Stockholm år 1808 under arbetet med uppförandet av en tornbyggnad på Kungsholm kyrka, och endast systerns man Johan Kantlin kom tillbaka. Familjen Rijf flyttade år 18010 till Ahlnäs hemman och gården vid Ransvik såldes till en annan släkt men brann upp på 1840-talet. Idag syns inte mera något spår av den, utom de många föremål som hittats vid marksökningar på platsen, utförda av Lars Smeds .

Minnesmärket över kyrkobyggarna Rijf och Ransvik krog - Gammelgården

Arbetsgruppen för minnesmärket, utsedd av Socklot Samfälligheter, bestod av ordförande Lars Smeds, Håkan Ahlnäs, Thomas Wikström, Andreas Frostdahl, Annica Byggmästar, Niclas Sandnabba och Johan Wik, som även var initiativtagare till minnesmärket.

Minnesmärket vilar på kvarnstenar från trakten med golv av natursten från platsen. Träverket doftar ännu gott av tjära, och innehåller ett antal gamla, handsmidda spikar. Taket är takspån med näver under, precis som brukligt i de kyrkor som Rijfarna byggde.

Tavlorna i minnesmärket berättar dels om kyrkobyggarna Rijfs gärningar, dels om Gammelgården. I mitten ses en tavla med illustrationer av Leif Strengell. Texten på tavlorna ska översättas till finska och kanske även engelska, och kommer då att kunna läsas på en smarttelefon eller hemsida. Förhoppningen är att minnesmärket ska bli välbesökt, både av skolelever och ortsbor, men även turister på genomfärd.

För den som vill läsa mera om kyrkobyggarna Rijf och deras boplats vid Ransvik så utkom Lars Smeds historik "Ransvik Krog - Gammelgården" till invigningen av minnesmärket. Boken går att köpa i Jakobstads och Nykarlebys bokhandel!

Invigning av minnesmärket

Lördag 17.8.2019 under årets Nykarlebyvecka, invigdes minnesmärket över kyrkobyggarna Rijf och deras boplats Gammelgården, i korsningen av Åminnevägen och Rijfvägen. Avtäckningen av minnesmärket skedde under högtidliga former med tal av stadsdirektör Mats Brandt, allsång och trumpetspel. Drygt 200 intresserade besökare, många med kopplingar till släktet Rijf eller Socklot, hade sökt sig till platsen. Efteråt bjöds på kaffe vid Samlingshuset och dagens festtalare var Ulrika Wolf-Knuts, kansler vid Åbo Akademi, som har anknytning till Socklot via sin man vars släkt härstammar härifrån.

Avtäckning av minnesmärket.

Sofie Wikström i Socklots folkdräkt.

I invigningen deltog ca 200 gäster.

Arbetsgruppen avtackas.