Föreningar

I Socklot finns ett rikt föreningsliv med ca 10 olika föreningar inom många olika områden.

Några av föreningarna har egna sidor, klicka på föreningens namn.

Byarådet

Ungdomsföreningen

Bönehusföreningen

Marthaföreningen

Hem och skola

Socklot samfälligheter

Socklot ryttare

Allmogebåten

Villaföreningen

Hantverkargillet