Socklot UF

Socklot Ungdomsförening vill främst vara en samlande kraft för byns ungdomar, men ordnar också evenemang till glädje för byns invånare, ensamma eller tillsammans med andra föreningar. Socklot UF äger Samlingshuset som ligger centralt i byn, nära skolan. Samlingshuset renoveras lite i taget under många år, ofta på talko. Nyligen har en luftvärmepump installerats, huset har målats utvändigt, köksattiraljer införskaffats, en vägg från dagistiden rivits m.m.

Socklot Ungdomsförening

Styrelsen

Ordinarie styrelse i Socklot UF år 2019:

Ordförande: Niklas Sandnabba

Vice: Malin Frostdahl

Sekreterare: Jessika Westerlund

Kassör: Sofia Björkman

Madelene Blomström

Mika Tapanainen

Anders Segervall

Dessutom finns ungdomsrådet som har ett eget utrymme i Samlinghuset (från åk 7 och upp till 17 års ålder).

Styrelsen stöder ungdomsrådet och hjälper till att förverkliga evenemang samt ansvarar för driften av Samlingshuset.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsrådet har ett eget utrymme i Samlinghuset som är till för undgomar från åk 7 och upp till 17 års ålder. I utrymmet finns soffor och bord, fiberanslutning, smart-tv, högtalare, playstation samt i stora salen biljardbord och pingisbord. Utrustningen finansieras med inkomsterna från den verksamhet som ungdomarna själva ordnar.

Blivande sjuor får bekanta sig med utrymmet i maj och under sommaren före de börjar högstadiet, sen är umgänget fritt över årskursgränserna. Vanligtvis samlas man i ungdomsutrymmet 1-3 kvällar per vecka.

Evenemang

Lan-partyn, byns påskbrasa, temakvällar tillsammans med vuxna (bl.a. taco-kväll, plättkalas), halloweenfest för förskolan till åk 3, babydisco m.m.

SUF driver sommartid glasskiosken vid Grisselö fiskehamn där många ungdomar har sitt första sommarjobb.

Gubbdagis

ordnas vare torsdagskväll från kl. 18.30 under vinterhalvåret (ca september till maj). En populär verksamhet där ung som gammal samlas för att diskutera och eventuellt förbättra världen. Grundtanken är att skapa en social träffpunkt och förhoppningsvis få nyinflyttade med i bygemenskapen.

Byafester

Uppskattade vuxentillställningar ca 3 st per år (t.ex. skördefest, vinterfest och vårfest) där bybor får äta och umgås i glad stämning.

Pidro-kvällar på måndagar startades upp våren 2019 och väntas fortsätta till hösten; alla pidrosugna socklotbor i alla åldrar kan vara med.

Uthyrning

Samlingshuset hyrs ut för t.ex. möten och fester, även uthyrning av vinglas!

Hyra för festlokal, inklusive användning av kök och serveringsrum, med kökstillbehör:

70 euro för medlemmar, 90 euro för övriga

Hyra för möten och barnkalas (främst stora salen): 20 euro

Hyra för vinglas: 50 cent/st

SUFs familjekväll 8.8.2010

SUF ordnar "Barnens dag" i september 2011

Föreningens historia

Den 21 december 1900 grundades Socklot Ungdoms- och Nykterhetsförening på anhållan av folkskolläraren M. W. Froste, som en filialavdelning till Malax Ungdomsförening! Denne Froste var en riktig eldsjäl och föreningsaktiviteten var livlig redan från början.

År 1909 invigdes det nya föreningshuset, som byggdes helt på talko av åtta av byns bönder!

År 1916

intogs huset av ryska soldater, och ungdomarna fick inte sitt hus tillbaka förrän 1918 och då var lokalen illa åtgången. I byn föddes då tanken att ett nytt hus borde byggas för att göra mötena trivsammare. Den 11 februari 1928 beslöts det att ett nytt hus skulle byggas på den gamla platsen, och på husets avskedsfest 21 februari 1928 brann huset ner till grunden pga. ett skadat kaminrör. Föreningens sekreterare skrev då i årsberättelsen: "Och till allas både glädje och sorg nedbrann Socklot samlingshus den 21 febr. 1928"...!

Intresset för ett nybygge var stort och redan i oktober 1929 invigdes det nya ungdomshuset.

I snart 120 år har Socklot Ungdomsförening alltså ordnat program och festligheter i byn! Ofta har man samarbetat med sångkörer och musikföreningar och programmet därmed varit både omväxlande och underhållande. Många är också de bröllop och andra fester som hållits i Samlingslokalen. (Källa: www.nykarlebyvyer.nu)