Nootaren

Den första nya notdragningen år 2004

Notdragning på Torsöfjärden 2012