Björkmans maskinentreprenad

Björkmans maskinentreprenad

Bröderna Tommy och Peter äger och driver företaget som är verksamt i Socklot med omnejd. Företagets verksamhet är främst jordbyggnads- och traktorentreprenad och vi utför bland annat:

  • Jordbyggnadsarbeten, grunder, kommunalteknik, vägbyggen, muddring, med mera. 3D maskinstyrning.
  • Halmbalning och spridning.
  • Gödselspridning.
  • Snöröjning.
  • Transporter med traktor och vagn.

För offerter och prisuppgifter ring Tommy eller Peter Björkman.

Kontaktuppgifter:

Björkmans maskinentreprenad

Jakobstadsvägen 474, 66910 Nykarleby

Tel.nr Tommy 040 8236357

Tel.nr Peter 040 9138674