Fredrik Wikbloms minnesfond

Bilden på adressens framsida har målats av Pia och Eva Kronqvist.

Fredrik Wikbloms minnesfond

Fonden bildades på initiativ av Byarådet vid Fredriks bortgång (26 juni 1993).

Från minnesfonden ges årligen:

• Stipendier till Socklot skola

• En silversked + en ros åt alla nyfödda i Socklot by

Fonden har också beviljat ett bidrag om 500 euro till Socklot Uf’s ungdomsråd för

byggandet / renoveringen av ungdomsrummet och till övrig verksamhet.

Minnesadresser

För att få intäkter och kunna hålla fonden levande även i fortsättningen säljer följande personer adresser:

Boel Sandnabba

Marita o John Wikblom

Louise o Christian Wikblom

Mikaela Frostdahl

Socklotbarn födda år 2016. Foto: Anders Wingren.

En silversked till byns nyfödda

Tidigare var skedutdelningen en separat tillställning som hölls på vårvintern, men efter önskemål om att även andra än barnen och deras föräldrar skulle få närvara beslöts att hålla skedutdelningen i samband med Grisselöfesten i juli. Sedan år 2013 har alltså alla barn som fötts i byn under föregående år (eller flyttat in som nyfödda) fått en silversked och en ros från Fredrik Wikbloms minnesfond. Byarådet sköter om utdelningen och bjuder på kaffe samt fotografering av barnen och deras föräldrar. Fotograf har under många år varit Anders Wingren (Photomoments).