Paciusprojektet 2010-2011 - Pacius kantat 'De Hemlöse' utförs på nytt efter nästan 150 år

Post date: 2010-jun-21 13:40:48

Ifjol 2009 firades vår nationaltonsättare Fredrik Pacius´ 200-års jubileum. Då beslöt Gunilla Josefsson, dirigent för den kända Segerstamkören, att låta kören utföra Pacius kantat "De Hemlöse" (för kör, solist och orkester) med text av Fredrik Cygnaeus.

Kantaten skrevs strax efter Nykarleby brand då 1200 stadsbor blev utan hem, natten mellan 12 och13 januari 1858. Akademiska Sångföreningen i Helsingfors utförde kantaten under ledning av Pacius för fullsatt auditorium i K. Alexandersuniversitetet och intäkterna av konserten gick till de nödställda Nykarlebyborna. Verket har inte utförts sedan dess.

Gunilla söker nu efter intresserade sångare, som vill vara med i projektet. Den österbottniska delen av kören övar tillsammans ett par gånger under sommaren, och uppträdanden blir det under Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds stora sångfest 10-12 juni 2011 i Åbo och förhoppningsvis också under kulturveckan i Nykarleby år 2011.

Är du intresserad, tag kontakt med Gunilla:

Telefon: 0400 472083

gunilla.josefsson@pp.inet.fi