Hem‎ > ‎

Pälsfarmning

Visste du att Socklot med tjugotalet aktiva farmare är Finlands och därmed också förmodligen världens mest pälsfarmstäta by? Pälsfarmning har varit en viktig näringsgren i Socklot allt sedan 1930-talet då de första farmerna grundades av Rafael Sjöholm, Birger Sjöholm och Vilmer Sandvik. Pälsnäringens stora frammarsch i Socklot skedde på 1960-talet, när det fanns pälsdjur i snart sagt varannan gård i byn. Prisfallet och lågkonjunkturen under 1980-talet och de svåra åren under 90-talet ledde till att många mindre farmer lades ner men de som finns kvar idag har i gengäld vuxit sig större och får nu njuta av en sällan skådad efterfrågan av pälsverk producerade i Finland!


För att kunna driva Socklotprojektet - den kykladiska byn så länge som möjligt, helst till årets slut, behöver vi ännu samla ihop en hel del pengar till privatfinansieringen.

Som en av idéerna för finansieringen gjordes i slutet av maj ett special-nummer av tidningen 'Socklotnytt', som handlade om en av byns huvudnäringar - pälsfarmningen (specialnumret kan laddas ner och läsas igen från resurssidan). I tidningen får vi följa med livet och aktiviteten på en av byns större farmer, Eriksson Fur - se fler bilder från farmen i bildspelet nedan!
I samband med detta kontaktades byns pälsfarmare om de ville vara med som sponsorer av projektet, och glädjande många tackade ja!

Socklotprojektet vill rikta ett stort tack till följande bolag som valt att stöda projektet med en donation:

Bris Invest Ab
Byöns pälsfarm Ab
Eriksson Fur Ab
Eriksson Kurt pälsfarm Ab
Eriksson Roger pälsfarm Ab
Nykarleby Mink Ab
Sandhagen Ab
Segervall Ulf pälsfarm Ab
Wikblad Gustav pälsfarm Ab
Wikblom Yngve pälsfarm Ab
Wingrens Dogsafaris Ab


Ett år på farmen (klickbar bild)Comments