Föreningar‎ > ‎

Socklot Bönehusförening

Bönehuset finns till för alla! Här finns ett fullt utrustat kök med bl.a. diskmaskin och kaffeservis så olika familjehögtider som t.ex. dop, begravningar och födelsedagsfiranden kan med fördel hållas i Bönehuset när det egna huset inte räcker till.

Bönehuset bokas via ordf. Mikael Smeds, det är gratis men ett bidrag till föreningens verksamhet uppskattas.

I Bönehuset finns verksamhet alla vardagar i veckan, speciella evenemang meddelas via annonsering i Kyrkpressen och på Socklots hemsida.


Bönehusets historia börjar år 1929 då Socklotborna beslöt att börja samla in medel för byggandet av ett Bönehus i byn. Tidigare samlades man till andakt, begravningar och andra sammankomster i hemmen, men behovet av en mötesplats för den kyrkliga kristna verksamheten i byn var stort.

Så bildades Bönehusföreningen av 48 medlemmar från tolv olika hem i byn. För att få in pengar kokade man te vid alla sammankomster där deltagarna sen betalade enligt "råd och lägenhet".

År 1931 upplät Johan Ekman mark för ett nybygge och bykassan bidrog med 8000 mark. Resten av pengarna stod de tolv hemmen för - 1000 mark per gård. Även dagsverken och byggnadsmaterial donerades till föreningen. Axel Nylund ledde byggnadsarbetet och 1932 kunde man inviga det nya huset.

Bönehuset renoverades 1972 och 1982 (då församlingens dagklubb i Socklot startade) men sen förstördes huset i en brand i januari 2006. Efter att man beslutat totalrenovera huset gick uppbyggnadsarbetet snabbt, Thomas Wikström ansvarade för arbetet och redan i oktober följande år kunde verksamheten flytta in igen.

Thomas Wikström och Mikael Smeds framför det nyrenoverade Bönehuset.

Till Bönehuset hör också Missionssyföreningen, vars verksamhet har långa anor - i år firades föreningens 120-årsjubileum! Föreningen grundades av unga konfirmandflickor i Socklot, som träffades för att handarbeta och samtidigt arbeta för den kristna missionen. Idag har sygruppen elva medlemmar och träffas varannan tisdag i Bönehuset.

(läs mer om Bönehuset och Missionssyföreningen i Socklotinfo december 2012!)
Veckoprogram:

Måndag och onsdag eftermiddag (12.30 - 16.00):
Dagklubben

Tisdag eftermiddag (varannan vecka):
Missionssyföreningen

Torsdag eftermiddag (12.30 - 14)
Klubb Petrus (för åk 1-4)

Fredag förmiddag (9.30 - 12.00):
Föräldra-barn-gruppen


Styrelsen år 2012:

Mikael Smeds, ordförande
Kerstin Wingren, sekreterare
Inger Cederholm
Bernice Haglund-Wikström
Håkan Ahlnäs
Gun-Christine Björkman
Maria Östman
Khalid Wikström
Sture Smeds

Nycklar till Bönehuset fås av följande personer:
Mikael Smeds, Kerstin Wingren, Thomas Wikström, Siv Frostdahl-Blomqvist, dagklubbsledarna Åsa Dahlskog och Åsa Forsbacka.
Comments