Mg Hushållsservice

Mg Hushållsservice

MgHushållsservice och innehavaren Marlene Grannas hittar du i Lillsocklot. Företaget startades i början av 2010 efter att Marlene avslutat en kortare utbildning med tillhörande yrkesprov.

Du kan vid behov få hjälp med bland annat:

  • All slags städning och övriga sysslor i hushållet.
  • Tvätt av vattentåliga möbler, mattor och bilklädsel
  • Underhåll av gårdsplan och trädgård
  • Ärenden och följeslagare utanför hemmet

Tjänsterna berättigar till hushållsavdrag.

Även momsfri städning för den med rätt att köpa momsfria hemtjänster (t.ex äldre, långtidssjukskrivna, sjukpensionerade). Ring gärna och fråga!

Förfrågningar och mera info:

Marlene Grannas

tel. nr: 045-3200303

mghushallsservice(at)gmail.com