Vem bodde i huset?

Post date: 2012-dec-13 07:15:56

"Vem bodde i huset? Gårdar och bybor i Socklot under 200 år".

Arbetsgruppen bakom boken bestående av Nils Smeds, Lars Smeds, Erik Smeds, Håkan Ahlnäs, Leif Sjöholm, Jan-Erik Segervall, Johan Frilund och Gustav Wikblad har under många år samlat läraren Nils Sundqvists dokumentation och bilder av Socklot by till en tryckbar helhet, komplett med kartor över byn. Intressant och informativ läsning för alla Socklotbor eller personer med rötter i Socklot!Boken kostar 30 euro och säljs av alla i projektgruppen samt vid Herlers Bokhandel i Nykarleby. "På 1200-talet var Västerskogen bara en ö med kala bergshällar och Kepalod stack upp som en klippa mitt ute i havet. Från Lillsocklot sträckte sig en lång udde till Byön och längre ut fanns en samling små holmar som idag kallas Holmskogen. Från början av 1700-talet sträckte sig strandlinjen ungefär där byvägen finns idag.

Man kan anta att de första människorna som slog sig ner i Socklot kom samtidigt med landhöjningen, först som tillfälliga fiskare och småningom som fasta bosättare.

Socklot by fanns redan på 1400-talet. Under århundraden har Socklot genomgått ständiga förändringar. Gårdar har byggts och gårdar har rivits, eller flyttats. Den allra största flyttningen av bondstugor skedde i samband med nyskiftet på 1930-talet. Då försvann viktiga delar av den typiska radbyn där bondstugorna stod på rad längs byvägen.

Den här boken handlar om alla dessa gårdar som funnits eller finns och om människorna som bott i dem från början av 1800-talet till år 2000".