Planeringsgrupp för dagvården i Socklot

Post date: 2014-jan-16 12:50:32

Nykarleby stadsstyrelse har tillsatt en planeringsgrupp för Socklots dagvård med Siv Frostdahl-Blomqvist som sammankallare. Gruppen kommer kommer att hålla sitt första möte 21.1 kl.14 och Siv tar gärna emot tankar och funderingar kring projektet på telefon 050-3525954 eller per e-post siw.frostdahl-blomqvist@nykarleby.fi.

Projektet fortskrider under detta år (2014) med utredning av dagvårdsbehovet samt planering. För projektet har fullmäktige beviljat en summa på 20 000 euro. Detta är svaret på den skrivelse från byn som vi lämnade in under våren 2013 om behovet av förbättrade dagvårdsutrymmen i Socklot (se faksimil ur ÖT nedan).

Samma info finns också under fliken 'Den kykladiska byn' dit allt smått och gott rörande byn hamnar! Titta gärna in för att se vad som händer.