Infotillfälle söndag 6.4

Post date: 2014-apr-01 11:42:31

Nästa söndag 6.4. ordnar projektgruppen ett infotillfälle i Socklot skola, med start kl. 15!

Som en del av Socklotprojektets avslutning blir det fri diskussion om vad som hänt under projekttiden och vad vi ska uträtta i framtiden, och som gästtalare får vi Georg Hannus, ordförande för Jakobstads Åldringsvänner. Georg kommer att berätta om föreningens arbete med Hötorgscentret i Jakobstad, och de långt framskridna planerna på kombinerat seniorboende och barndagvård på Carpelanska tomten. Mycket att inspireras av för oss Socklotbor!

Dessutom berättar Siv Frostdahl-Blomqvist om planeringsgruppens arbete för Socklots nya daghem, och det blir kaffebjudning för alla deltagare. Varmt välkomna!

Under helgen borde alla ha fått infobladet i sin postlåda, annars kan man också klicka på bilden för att läsa det igen.