Bli medlem i Socklot Allmogebåts förening!

Post date: 2015-maj-22 07:11:05

Socklot Allmogebåts förening vill informera alla intresserade om att nu finns det möjlighet att bli medlem i föreningen!

Som medlem understöder du föreningens verksamhet och får följande förmåner;

- Möjlighet att delta i seglingar

- Fördel vid försäljning / köp av andelar

- Delta i olika seglingstävlingar

- Delta i allmogeföreningarnas julfester.

Kom gärna med i Socklot Allmogebåts förening genom att betala medlemsavgiften 30 euro / år!

Kontakta Henrik Harald för mer info - he.harald(at)gmail.com

****************************************

Föreningen firar 10-årsjubileum i år!

Medlemmarna är intresserade av foton av föreningens verksamhet; foton av seglingar, sjösättningar m.m.

Digitala eller papperskopior, allt är av intresse! Sänd fotona till eller kontakta Henrik;

he.harald(at)gmail.com eller per telefon: 050 0865348

*****************************************