Hem‎ > ‎

Skola och dagvård

http://www.nykarleby.fi/socklot-skola/

Socklotvägen 108        Rektor: Patrik Hautanen
Tel.: 06-7811340           Tel: 050-5367868

Socklot skola


Socklot skola

Socklot skola är belägen ute på landsbygden ca 5 km norr om Nykarleby centrum. Socklot by är en dynamisk by, som är attraktiv för unga barnfamiljer, tack vare dess idealiska läge ute vid havet, mellan
Jakobstad och Nykarleby.

Socklot skola har i år ett elevunderlag på 76 elever i åldrarna 6-12 år uppdelat i årskurserna förskola-åk 6. På skolan arbetar fem klasslärare, förskollärare, timlärare, speciallärare, kök och städpersonal och skolgångsbiträden. Personalen strävar gemensamt till att fostra barnen till goda umgängesvanor och respekt för naturen och varandra.

Skolan verkar i samarbete med vårdnadshavarna och närsamhället i positiv anda, och vill också betona den finlandssvenska identiteten. Till denna hör också ett gott språkbruk, som vi vill öva så att eleverna
får en god svenska i tal och i skrift. Skolan vill också värna om de traditioner som funnits i byn och påminna eleverna om betydelsen av den egna byns utveckling.

Under läsåret 2017-18 uppmärksammar vi särskilt Finland 100 år, elevens välmående och skolspråk, där både det talade och skrivna språket betonas.
Comments