Wasa Tidning 20.1.1884

skickad 10 okt. 2013 02:16 av Socklot, Nykarleby

Till lärare vid den nyinrättade folkskolan i Socklot by af Nykarleby landsförsamling har antagits folkskoleläraren R. A. Holländer, hvars hittills innehafda plats vid pastor J. Bäcks privata folkskola i Ytterjeppo by kommer att intagas af fokskolelärarekandidaten A. Lillqvist från Pedersöre. Folkskolan i Socklot öppnas den 20 dennes.

Comments