Wasa Tidning 18.3.1884

skickad 14 okt. 2013 04:21 av Socklot, Nykarleby

Några kommentarer i denna riksvigtiga stationsfråga kunna förtjena att tilläggas. Saken är nämligen den att landskommunen ej är i behov af någon station vid, eller någon väg till Sorvist. Allraminst vill den bygga en sådan väg för det af staden ädelmodigt nog bjudna priset af 3000 mk. Munsala och Jeppo äro för sin del betjenade af stationen vid Jeppo. Nykarleby landskommun åter är på sätt och vis delad i två hälfter, den ena söder, den andra norr om staden. Den södra består af större delen af Kyrkobyn, samt Forsby och Ytterpeppo byar. Dessa byar eller gårdar vidtaga från stadens gräns och fortgå med åkrar och plantager omvexlande hela vägen till Jeppo rå, hvarför dessa byar alltid äro bäst betjenade af Jeppo station, om man undantar ett par Forsbyboar, som hafva sina egor åt Sorvist till och hvilka säkert ej skulle hafva något emot att andra skulle bygga väg åt dem över kärr och moras.

Den norra delen af Nykarleby landsförsamling består – förutom andra  - af Socklotbyar, d.ä. Storsocklot och Lillsocklot, der folkmängden öfverstiger den i Nykarleby stad. Härtill komma Kowjoki och Marken byar, hvilka alla anje att stationen är bäst placerad i Kowjoki, der tillgång på hästar finnes, och tak öfver hufvudet jemte allt annat för resande behöfligt kan påräknas, utan att en extra gästgifargård behöver uppföras såsom fallet skulle bli om stationen placerades i Sorvist.

 

Lars kommentar: Folkmängden uppges 1884 vara större i Socklot än i Nykarleby stad!

Comments