Wasa Tidning - 30.10.1897

skickad 31 okt. 2013 01:40 av Socklot, Nykarleby
Hemmansköp: Poliskonstapeln i Jeppo J. Westerlund har i förra veckan af bonden J. Nyholm i Socklot by af Nykarleby socken tillhandlat sig dennes ägande 7/72: dels mantal af Manfors skattehemman n:o 8 i sagde by och socken, för en köpesumma af 5700 mark, tillträdet sker den 10 instundande november, då äfven köpesumman bör erläggas. Widare ingår i samma köp alt å hemmanet befintligt hö, halm och agnar, en häst, 7 st. kor och 12 får samt alla i gården varande åkerbruks-, sommar- och vinterkörredskap jämte diverse annan lösegendom. - W. R.
Comments