Statsbidrag - Wasa Nyheter 6.1.1897

skickad 13 aug. 2013 00:45 av Socklot, Nykarleby
Till folkskolor har beviljats med 800 mk för aflönande af manlig lärare åt skolorna i Lahtis och Kerttua byar samt i Enoperä by af Evijärvi kommun äfvensom med 50 mk för aflönande af lärarinna i kvinnligt handarbete åt de två förenämnda skolorna i Evijärvi, Ylikylä skola i Bötom, Porlom i Lappträsk, och Socklot i Nykarleby landskommun.
Comments