Sjöfart och handel - 19.5.1862 Finlands Allmänna Tidning

skickad 13 dec. 2013 01:50 av Socklot, Nykarleby

Till underrättelse för sjöfarande varder härigenom meddeladt, att följande inom de till Uleåborgs lotsfördelning hörande farvatten belägna undervattensgrund skola till sjöfartens betryggande i denna trakt vid seglationens början i år betecknas på nedanföre beskrivna sätt, nemligen :

1:o Pohjanpilti grund. Vid detta av stenbotten bestående undervattensgrund, som ligger inom lotsningsområdet under Socklothällans lotsplats, utsättes, förutom den därstädes härförinnan underhållna hvita flaggremmare, ytterligare en remmare med hvit flagg. Medelvattenståndet å grundet är nitton fot.

Comments