Själfmord - ÖP 21.11.1889

skickad 31 okt. 2013 01:41 av Socklot, Nykarleby   [ uppdaterad 31 okt. 2013 01:43 ]
Själfmord. Wid af råstufvurättens i Helsingfors i fredags anstäld undersökning angående orsaken till timmermannen Petter Hemmings den 9 sistlidne oktober timade död i gården n:r 20 vid Sjömansgatan, utreddes: att Hemming, som var 25 år gammal och hemma från Socklot by och Nykarleby socken, uppgifna dag i sällskap med tvenne andra i samma gård boende timmermän förtärt kannporter i sådan mängd, att han blifvit tämligen drucken. Under någon förevändning hade han därefter middagstiden aflägsnat sin från kamraterna och gått in i sitt rum, hvars dörrnyckel han intagit. Då den kvinna, hos hvilken Hemming bodde, kl. 1 tiden på dagen hemkommit från torget, hade hon funnit dörren till rummet stängd, hvarföre hon bultat på, utan att dock erhålla något svar. Hon hade då, jämte den ena af timmermännen, öppnat dörren med en annan passlig nyckel och hade de därvid i rummet funnit Hemming sittande liflös på bordet med en af spjällsnöret gjord snara om halsen.

 På tillfrågan förklarade nämda kvinna, att Hemming tidigare några gånger liksom på skämt yttrat sin afsikt att hänga sig. Och antog hon såsom orsak till den förtviflade handlingen den, att Hemming som i följd af sitt supiga lif var i ytterst tarfliga omständigheter, ej sett sig i stånd att kunna gifta sig med en kvinna, vid hvilken han länge och väl varit fäst. Rätten ansåg att själfmord här föreliggea samt förklarade förty, att oduktionskostnaderna skulle stanna kronan till last. W.L.

Comments