Österbottniska Posten 8.9.1887

skickad 25 sep. 2013 04:30 av Socklot, Nykarleby
Medelst offentlig frivillig auktion försäljes hos undertecknad. Fredagen den 16 innevarande September en i Socklot by under Ahlnäs hemman lydande torplägenhet jemte två hästar, en ko, vinter- & sommar- kör- redskap. Vidare upplysning angående torplägenheten och auktionsskillingens inbetalande kunna ärade spekulanter erhålla af Isak Jacobsson Ahlström.
Comments