Österbottniska Posten 5.2.1885

skickad 17 sep. 2013 03:39 av Socklot, Nykarleby

Nykarleby den 5 februari 1885. Lotteriet i Socklot by den 21 januari hvilket afsåg medels erhållande för uppköp af ett orgelharmonium till Socklot nyligen grundlagda folkskola, var talrikt besökt af intresserade stads och landsboer, hvilka till trängsel uppfyllde skollokalerna. Ordningen var god och inom några timmar voro samtlige lotter försålda genom biträde af några af stadens unga fruntimmer. Lotteriet lemnade en nettobehållning af 363 mk 81 penni. – Heder och tack åt alla dem, som på ett eller annat sätt bidragit till detta goda resultat, men i synnerhet vare stadens så väl äldre som yngre fruntimmer betackade för deras osparade mödor och uppoffringar i folkbildningens tjenst!

På begäran meddela vi här nedan följande redovisning öfver lotteriet i Socklot by den 21 januari 1885: Influtit genom lottförsäljning och i från bufetten fmk. 402:58 Afdrages: Ansökan om lotteriet 7 mk. Betjening 3 mk. Uppköp för Bufetten  26:22 Diverse omkostnader 2:50. Tillsammans 38:77. Kontant behållning 363:81. Summa 402:58.

På bestyrelsens vägnar E. O. Olson.


Förenämnda belopp 363 mark 81 penni qvitteras, under uttalande å Socklot byalags vägnar af dess uppriktiga tack till alla dem som bidragit till denna kärleksgåva. Nykarleby den 25 jan 1885 Wald. Wallin.

Comments