Notiser - Jakobstad 1910.

skickad 23 apr. 2014 23:28 av Socklot, Nykarleby

Jakobstad 24.12.1910

Annons. Allmän traftävling föranstaltar hästvännerna i Socklot å den s.k. ”Socklot viken” onsdagen den 28 innevarande december. Inskrivningen vidtager precis kl. 9 f.m. å föreningshemmet. OBS. ! Efter prisutdelningen Allmän dans. Socklot den 13 december 1910. Adolf Nyman

Jakobstads Tidning 28.10.1899

Bonden Herman Isaksson Nyman från Lillsocklot by i Nykarleby socken, hvilken en lördag vid handel å torget använt ett betsman som icke inom föreskrifven tid blifvit justerad, dömdes för denna förseelse till 5 mks böter, motsvarande 4 dygns fängelse, hvarjämte det beslagtagna betsmanet förklarades förbrutet.

Comments