Notiser - Jakobstad 1910

skickad 13 apr. 2014 22:22 av Socklot, Nykarleby

Jakobstad 9.4.1910

Vasa läns Norra Nykterhetskrets årsmöte den 3 april i Kovjoki i det nybyggda samlingshuset. Som representant på årsmötet från Socklot lär. M. Froste och Jakob Smeds.

Sammandrag av Lars Smeds

Jakobstad 20.4.1910

Från annons.  Livförsäkringsbolaget SUOMI annonserar vem som är ombud på olika orter i Jakobstadsnejden. I Socklot är Jakob Smeds ombud.

Sammandrag av Lars Smeds

Comments