Lotsångaren Valvoja - Huvudstadsbladet 14.11.1896

skickad 27 aug. 2013 03:13 av Socklot, Nykarleby
Lotsångaren Valvoja anlände i lördags afton till staden efter c. tre veckors inspektionsresa i Ålands lotsfördelning. Sedan Ångaren anlöpt Mariehamn besöktes Bogskärs fyr, där ombyte af fyrbesättningen egde rum samt proviant, vatten och kol lämnades. Å Gisslans fyr debarkerade isbrytaren Murtajas andre maskinist för att förändra linsapparaten å fyren. Under tiden besökte Valvoja Märkets fyr och aflevererade där proviant och andra förnödenheter för vintern. Sedan maskinisten afhämtats från Gisslan, gick ångaren via Sälskär tillbaka till Mariehamn.

Som redan förut omtalats, har man funnit det praktiskt att förändra ledfyrarna från gasolje-  till petroleumförbrukande. Lotsverkets ingenjör E. Andersin har under denna resa vidtagit nämnda förändringar i bägge fyrarna vid Mariehamn, bägge fyrarna vid Korsö samt fyrarna å Nyhamn och Buskskär. Tidigare i sommar har Valvoja i antydt syfte besökt tre fyrar vid Gamla Karleby, Socklothällan utanför Nykarleby, trenne fyrar i Raumo och lika många i Nystad. Vidare ändrades då äfven inom Åbo lotsfördelning Pitkäniemi, Parha, Kaasluoto, Löfskär och Kokombrink fyrar. Under Valvojas senaste resa besökte lotsfördelningschefen kapten Öhrbom jämte ingenjör Andersin Enskärs fyr och lotsplats, där man lär hafva för afsikt att ersätta de redan gamla och bristfälliga byggnaderna med nya. I Nystad drog Valvoja en strandad galeas ut på flott vatten.
Comments