Kungörelse aflidna - Finlands Allmänna Tidning 19.4.1876

skickad 21 jan. 2014 04:51 av Socklot, Nykarleby

Under sandtägt den 18 mars i Socklot by och Nykarleby socken skadades bondesonen Erik Johan Jakobsson Fogel af nedrasadt grus, så att han begrofs derunder och afled.

Lars kommentar: Tidigare lastades allt grus för hand. När man då på vintern lastade grus bildade tjälen ett tak över stället där man arbetade. Om taket då blev för stort föll detta ner och olyckan var då ett faktum.


Comments