Kungörelse - Finlands Allmänna Tidning 5.5.1863

skickad 8 jan. 2014 04:17 av Socklot, Nykarleby
Inom lotsningsområdet under Socklot hällans lotsplats i Uleåborgs fördelning. Undervattensstengrundet Westra Lillgrundet med 15 fot vatten vid medelvattenstånd betecknas genom en remmare med hvit flagg. Helsingfors, å Öfverstyrelsen för Lots-och Båkinrättningen, den 25 april 1863.

Kontre Amiral Nordman. Sekreterare Wideman.

Comments