Kungörelse - Finlands Allmänna Tidning 17.5.1872

skickad 14 jan. 2014 04:49 av Socklot, Nykarleby

Wederbörande egare till ett sastage (?), innehållande 10 lispund fjorton skålpund skadade tobaksblad, som i slutet av nästlidne Mars månad bergats å grundet Skravel, ytter om Socklot Sandö holme uti Nykarleby skärgård, uppmanas härigenom att, vid det 99§ af nådiga reglementet för tullkamarne m.m. af den 28 Maj 1839 stadgade äfventyr, inom natt och år härefter göra sina eganderättsanspråk till nämnde gods gällande. antingen härstäds eller hos tullkammaren i Nykarleby.

Helsingfors, af Generaltulldirektionen, den 23 April 1872.

Enligt befallning: Oskar Mörne.


Lars kommentar: Paketet med tobaksbladen vägde ungefär 90 kg.


Comments