Jakobstad 27.10.1909

skickad 9 maj 2014 05:36 av Socklot, Nykarleby

Kassören upplyste att någon uppbörd av medlen till kulturfonden icke kunnat äga rum, emedan de till Centralstyrelsen insända listorna ej återkommit och man sålunda saknar förteckning över de personer som förbundit sig att betala.

Att representera lokalstyrelsen vid ett möte i Bennäs där frågan om bildandet av en förening för emigrationens bekämpande skulle diskuteras, utsågs lantbrukaren Jakob Smeds och hand. Vilhelm Sigfrids från Socklot.

Lars kommentar: Förkortning av längre notis i tidningen Jakobstad. Se Socklotboken gårdarna 2001 och 441.

Comments