Ilmarinen - 16.11.1851

skickad 20 maj 2014 01:17 av Socklot, Nykarleby
Kungörelse.

Onsdagen den 17 nästinstundande December, kl. Elfva f.m. anställes å detta Lands-Contoir offentlig entreprenad auktion, hvarvid till den minstfodrande kommer att utbjudas verkställigheten af särskilde reparationer å känningsbåken å Socklot hällan vid inloppet från hafvet till Nyckarleby stad, samt å lotsstugan vid lotsplatsen dersammastädes, i enlighet med upprättade kostnadsförslag, slutade sig, för reparationerne å båken  å 113 Rubel 27 ½ kopek och för lotsstugans iståndsättande å 50 Rubel 42 ½ kopek silfver; hvarom hugade spekulanter härigenom underrättas. Wasa Lands-Contoir den 14 November 1851.

Berndt Federley

Comments