Helsingfors Dagblad 9.3.1880

skickad 31 juli 2013 04:34 av Charlotta Sundqvist
I Nykarleby landsförsamling beslöto sockenstämman på kyrkoherden Wallins och pastor Bäcks ifriga uppmaningar att inom förloppet af 5 år inrätta två folkskolor, den ena i Forsby den andra I Socklot. Det är synnerligen glädjande att se prästerskapet arbeta på folkupplysningens befordrande.
Comments