Finlands Allmänna Tidning - 29.5.1823

skickad 9 dec. 2013 01:30 av Socklot, Nykarleby

För fylleri och misshushållning har NyCaleby Sockens Härads:Rätt i dag ställt bonden Erik Henriksson Gästgifvars i Soklot by under Bönderne Johan Gästgifvars och Anders Hints förmyndarskap; Hvilket enligt Kungl. Förordningen den 11 Maji 1774 allmänneligen kungöres. NyCarleby tingslag den 16 April 1823.

På embetes vägnar. Ehr. Sundins.

Comments