Finlands Allmänna Tidning - 13.5.1823

skickad 25 nov. 2013 03:56 av Socklot, Nykarleby

Uti Memorial af den 11 sistlidne april, har Wällofvliga Magistraten i NyCarleby behagat gifva mig tillkänna, att den Kännings; Båk af circa 70 fots högd, som man varit sinnad uppföra å Socklot hällan vid inloppet till NyCarleby skär, ännu för mellankommande oförutsedde händelser ej kunnat verkställas, men att den å nemde ställe i höst eller i instundande vinter ovillkorligt skall uppbyggas. – Det gamla kumlet eller kaset å Tärnskäret i ofvannemde farvatten, har af ålder nedfallit: hvilket till sjöfarandes underrättelse meddelas. LotsChefs. Contoiret i Helsingfors den 3 Maji 1823.

Comments