Drunknad - Wasa Nyheter 5.5.1898

skickad 10 juli 2013 03:08 av Socklot, Nykarleby   [ uppdaterad 10 juli 2013 03:29 ]

Drunknad. Då tvenne personer senaste måndag i båt skulle bege sig från de s.k. "Brunnsholmarna" ofvan stora bron i Nykarleby, kantrade båten, hvarvid båda kommo i vattnet. Den ena lyckades rädda sig på båtens köl, men den andra bondmågen Jakob Forsman från Socklot by, bortfördes af den strida forsen och drunknade. Den så sorgligt omkomne, en något öfver 30 års man, har en längre tid vistats i Amerika. Han var känd som en nykter och ordentlig person. Han efterlämnar en ung hustru och ett barn.
Comments