Diverse landsortsnotiser - Huvudstadsbladet. 5.4.1897

skickad 10 feb. 2014 02:55 av Socklot, Nykarleby
Pojke och säl i strid. Förra lördags, då 14-årige gossen Johannes Nybonde från Socklot skidande begaf sig till skogs för att efterse faders räfsaxar, såg han ett stort föremål långsamt släpa sig fram i snön. Gossen, som tog djuret för en i bakbenen förlamad varg, närmade sig detta beväpnad med en liten yxa, men då djuret med öppet gap och fult läte satte sig till motvärn, gjorde han höger om, högg sig flinkt en spak och tilldelade med denna djuret flere slag i hufvudet, så det bedöfvadt tumlade i snön. Med yxan gaf han det sedan sista knäppen. Djuret som befanns vara en stor gråsäl hade gjort en lång vandring på land och var så utmagradt, att det endast hade 5 kilo späck på sin kropp. – Ö. P. (från ÖP den 27.3)
Comments