Brand i Socklot - tidningen Jakobstad 6.11.1907

skickad 26 juli 2013 04:18 av Charlotta Sundqvist

Natten mot i går nedbrann i Socklot ett bonden Anders Andersson Ollila tillhörigt fähus jämte i detsamma befintliga fyra kor och 5 får. Då gårdsfolket ett på natten väcktes av tillskyndande personer, hvilka bemärkt eldsvådan, stod hela fähuset i ljusan låga så att ingen räddning var möjlig, trots att en stor mängd folk medels telefonbud kallats till brandstället. På morgonen återstod endast några stenar av hela byggnaden.

Angående orsaken till eldsvådan antager man att denna uppkommit därigenom att värdinnan i gården tidigare på aftonen i och med färgning haft eld i värmehuset hvars murar möjligen varit bristfälliga. Numera är det dock omöjligt att med bestämdhet säga något då, såsom nämndes, allt är nedbrunnet. En del grannar lära redan kl. 10 tiden observerat eldsken i ladugården, men antagit att någon person rört sig med eldsljus där, hvarför de ej vidare fäst sig vid saken. Fähusbyggnaden var försäkrad för 700 mk. Likaså voro korna försäkrade, men känna vi ej till vilket belopp.


Lars Smeds kommentar:

Anders Andersson Ollila bodde i endera av gårdarna nr 1901 eller 1903 i Socklotboken ”Vem bodde i huset?”

Comments