Auktion - Jakobstads Tidning 25.11.1899

skickad 8 aug. 2013 04:34 av Socklot, Nykarleby
Auktion. Onsdagen den 29 innevarande november kl. 12 på dagen, försäljes medelst offentlig auktion å Wik hemman i Socklot by, i sagde by en torpstuga, en lada och fähusrad; villkoren meddelas på stället.
Johan Smeds Bya ålderman.
Comments