Åbo Underrättelser - 25.2.1824

skickad 30 juni 2014 09:59 av Socklot, Nykarleby

Öfversigt af Österbottens Cocknar, efter den förteckning, som år 1692 af Landshöfdingen till Kongl. Cancelliet inlemnade.

Korsholms län och Österbottens Höfdingedöme. Norra fögderi.

Nykarleby socken bestod af NyKarleby stad och 136 skatte samt 71 Kronohemman, tillsammans 207. Kapell: Munsala, som uppvacktades  af de ordinarie Prästerna från NyKarleby. Socknen uppgavs såsom Fältmarskalken Grfve Claes Totts Grefveskap. I NyKarleby frimarknad Olofsmässotiden

Lars kommentar: Under Kung Karl XI regeringstid.

Comments