8.8.1876 - Finlands Allmänna Tidning

skickad 19 jan. 2015 04:20 av Socklot, Nykarleby

Såvida bonden Karl Andersson Nybonde, vid sökt lagfart å 1/8 dels mantal af Nybonde skattehemman n;o 6 i Socklot by af Nykarleby socken, hvilken lägenhet han den 25 oktober 1872 köpt av bonden Johan Johansson Nybonde, ej kunnat fullt styrka sine företrädares åtkomst till lägenheten; alltså, och i enlighet med Häradsrättens i nämnda och Munsala socknars tingslag denne dag därom vidtagna beslut, uppmanas härmed den eller de, som med stöd af bättre rätt vilja lagfarten hindra, att på behörig stemning sin talan i bemälde rätt utföra inom natt och år efter det denna kungörelse varit i landets allmänna såväl svenska som finska tidningar tredje gången införd vid äventyr att lagfarten eljes fulländas och sökanden meddelas fasta å lägenheten. Tingsstället den 10 april 1875.

På häradsrättens vägnar C. A. Castrén.

Comments