5.9.1900 - Jakobstads Tidning

skickad 30 maj 2014 04:27 av Socklot, Nykarleby

5.9.1900 Nykarleby

Från Sjön. Fredagen den 31 nyssförlidne augusti, kl. 6 e.m. då bönderna Anders Wik och Jakob Smeds från Socklot by skulle å fiskeläget ”Grisselön” i sin fiskarbåt lägga ut från stranden med sina fångstbragder, observerade de invid båten en å vattnet flytande igenkorkad flaska. Den upptogs och undersöktes, hvarvid upptäcktes, att den innehöll ett sammanviket papper. Å pappret fanns trykt; ”Flaskan är utkastad den 17 augusti 1900 från fyrskeppet Cnipan. War god och afsänd per post (ofrankerad) och teckna härå:1:o) Hvar flaskan är funnen? 2:o) När den är funnen? 3:o) Hvem som fann flaskan? Adr: Helsingfors Lotsöfverstyrelsen”. Texten var tryckt på sex språk. Dessutom kan nämnas, att de å den trykta blanketten utsatta frågorna vederbörligen besvarades, och inlämnades densamma följande dag på Nykarleby postkontor för vidare befordran till Lotsöfverstyrelsen i Helsingfors.

Av J. S-ds.

Comments