4.12.1910 Huvudstadsbladet

skickad 19 jan. 2015 04:21 av Socklot, Nykarleby

Svenska folkpartiets medlemmar i Nykarleby stads och landsförsamling sammanträdde till årsmöte den 27 november. Efter det lokalavdelningens nya stadgar blifvit upplästa, valdes till ordförande öfverläraren K. F. Spolander. Till medlemar i lokalstyrelsen valdes från staden: normalskolläraren Alex. Björklund, apotekaren G. Roos, fröken M. Castrén och ordf. K. F: Spolander; från landsförsamlingen; Jakob Smeds från Socklot, Johan Finne från Markby, Gustaf Renvaktar från Forsby, M. Nystrand från Kyrkoby, Isak Sjöblom från Ytterjeppo och Emil Kellberg från Kovjoki.

Nykarleby stads och landsförsamling indelades i 7 distrikt, och valdes ombudsmän i dem.
Comments