Hem‎ > ‎

Smeds gårdsmuseum

Socklotvägen 326, 66910 Socklot
Tel. Lars Smeds 050 0663637 eller Lilian Petterson-Smeds 050 3001037
E-post: lars.smeds(at)multi.fi

I Smeds gårdsmuseum

visas gamla textilier, traktorer, jordbruksredskap och andra föremål från bonde-samhället, det mesta med lokal anknytning, samt fotografier från 1930-talets Socklot. Tidsperioden sträcker sig över åren 1750 till 1950 (ca).

Museet fick sin början med Lars och Gun-Lis Smeds stora intresse för gamla ting. Under år 1993 iordningställdes lediga utrymmen som fanns på gården. Där kunde nu alla de gamla föremålen som samlats under åren ställas ut. 

En hel del saker har sedan dess tillkommit via donationer och en ny del med enbart gamla motorer, många av tändkuletyp, har öppnats i det ombyggda grishuset (se bilder från maskinutställningen nedan). 

Till klenoderna hör en komplett inredning med vackert målat innertak från Josef Herlers sommarstuga "Pelikanen" på Nätören. Även den gamla byamangeln har hittat sin plats på Smeds.

Vid museet har flera utställningar ordnats, bl.a. år 2007 ''Farfars Socklot 1936 och en textilutställning år 2009. Andra utställningar med hembygdsanknytning är välkomna!

Museet är bl.a. öppet en dag under Kulturveckan i Nykarleby varje år. Dessutom kan olika grupper och skolklasser besöka museet. Guidning fås enligt överenskommelse av Lars eller Lilian.

Öppettider: Öppet under Nykarlebyveckan i augusti. Annars enligt överenskommelse.
Nygammalt från Socklot

Under denna rubrik tillhandahåller Lars Smeds varje vecka en artikel, notis eller ett tillkännagivande från någon gammal finlandssvensk tidning som berör Socklot by eller någon person från Socklot.
OBS! "Nygammalt från Socklot" tar paus under sommaren och återkommer sen till hösten igen!

Nygammalt från Socklot

 • Materialet är hämtat från Historiska tidningsbiblioteket och nationalbiblioteket.
 • 4.12.1910 Huvudstadsbladet Svenska folkpartiets medlemmar i Nykarleby stads och landsförsamling sammanträdde till årsmöte den 27 november. Efter det lokalavdelningens nya stadgar blifvit upplästa, valdes till ordförande öfverläraren K. F. Spolander. Till medlemar i lokalstyrelsen valdes från staden: normalskolläraren Alex. Björklund, apotekaren G. Roos, fröken M. Castrén och ordf. K. F: Spolander; från landsförsamlingen; Jakob Smeds från Socklot, Johan Finne från Markby, Gustaf Renvaktar från Forsby, M. Nystrand från Kyrkoby, Isak Sjöblom från Ytterjeppo och Emil Kellberg från Kovjoki. Nykarleby stads och landsförsamling indelades i 7 distrikt, och valdes ombudsmän i dem.
  Inlagd 19 jan. 2015 04:21 av Socklot, Nykarleby
 • 8.8.1876 - Finlands Allmänna Tidning Såvida bonden Karl Andersson Nybonde, vid sökt lagfart å 1/8 dels mantal af Nybonde skattehemman n;o 6 i Socklot by af Nykarleby socken, hvilken lägenhet han den 25 oktober 1872 köpt av bonden Johan Johansson Nybonde, ej kunnat fullt styrka sine företrädares åtkomst till lägenheten; alltså, och i enlighet med Häradsrättens i nämnda och Munsala socknars tingslag denne dag därom vidtagna beslut, uppmanas härmed den eller de, som med stöd af bättre rätt vilja lagfarten hindra, att på behörig stemning sin talan i bemälde rätt utföra inom natt och år efter det denna kungörelse varit i landets allmänna såväl svenska som finska tidningar tredje gången införd vid äventyr att lagfarten eljes fulländas och sökanden meddelas fasta å lägenheten ...
  Inlagd 19 jan. 2015 04:20 av Socklot, Nykarleby
 • Notiser från Vasatidningar Wasabladet 11.2.1891. En Sångartolfva har bildats af folkskollärare och seminarieelever från Nykarleby och dess omnejd berättar Folkvännen. Som dess ledare tjänstgör läraren H. V. Froste i Socklot. Sångkören har bildats i ändamål att åstadkomma sång vid folkfester, som äro afsedda att hållas i Österbotten nästa sommar.  ----------------------------------  Wasa Nyheter 7.7.1898.  Munsala ungdomsförening och F.B.K. firades senaste söndag sin fjärde årsfest. I programmet medverkade ”Nykarleby bondgossars sångartolfva” Socklot sångkör och Munsala sångkör. – De båda förstnämnda ledda af folkskolläraren H. V. Froste, den sistnämnda af fröken M. Castrén. (Förkortad notis Lars Smeds)
  Inlagd 7 dec. 2014 06:29 av Socklot, Nykarleby
 • Nya notiser - Wasa Tidning och Vasabladet Wasa tidning 28.8.1892 Rabies symtom säges en hund tillhörig arbetaren Hellman i Socklot i förra veckan visat. Fradga hade stått honom ur munnen och han hade ilsket rusat på sitt husbondfolk. Ingen blef dock biten. – Ö.P.  --------------------- Vasabladet 16.7.1895 En stock i sidan erhöll en pojke i Socklot i Nykarleby nyligen, då han forslade ett dylik pjäs från skogen och vid körandet  öfver ett dike stocken slog upp med ena ändan och kastade honom i backen. I följd häraf är pojken en längre tid oförmögen till arbete.
  Inlagd 19 nov. 2014 00:53 av Socklot, Nykarleby
 • Åbo Underrättelser - 25.2.1824 Öfversigt af Österbottens Cocknar, efter den förteckning, som år 1692 af Landshöfdingen till Kongl. Cancelliet inlemnade. Korsholms län och Österbottens Höfdingedöme. Norra fögderi. Nykarleby socken bestod af NyKarleby stad och 136 skatte samt 71 Kronohemman, tillsammans 207. Kapell: Munsala, som uppvacktades  af de ordinarie Prästerna från NyKarleby. Socknen uppgavs såsom Fältmarskalken Grfve Claes Totts Grefveskap. I NyKarleby frimarknad Olofsmässotiden Lars kommentar: Under Kung Karl XI regeringstid.
  Inlagd 30 juni 2014 09:59 av Socklot, Nykarleby
Visar inlägg 1 - 5 av 50. Visa mer »

Underordnade sidor (1): Nygammalt från Socklot
Comments