Den kykladiska byn‎ > ‎Projektblogg‎ > ‎

Tomtfunderingar

skickad 6 feb. 2012 03:59 av Socklot, Nykarleby
Ett multifunktionshus - javisst, men var ska det byggas då? Projektgruppen har redan länge funderat över den frågan, och är nu förhoppningsvis åtminstone ett steg närmare ett avgörande. Den uppenbara lösningen, att fortsätta renovera eller bygga till på Samlingshusets tomt, är i dagsläget nog den sämsta lösningen. Var och en kan se att tomten där Samlingshuset står är marginellt större än ett frimärke, och dessutom saknas fungerande parkeringslösningar på området helt och hållet. Den enda fördelen är att Samlingshuset onekligen är centralt placerat, och dessutom i närheten av skolan. Men nej, vi behöver nog mer plats än så för framtiden.
Efter att ha hört representanter från några av byns föreningar de sista dagarna i januari, blev det enhälliga förslaget att vi ska höra med privata markägare hur de ställer sig till en detaljplanering för det diskuterade området. Fortsättning följer förhoppningsvis snarast...

Ytterst eniga var ju också bysborna i frågan om nödvändigheten av en cykelväg genom byn (inkluderande både Stor- och Lillsocklot) - he
la 251 av 273 personer som svarade på enkäten "Huset mitt i byn" tyckte att det behövs en gång- och cykelbana! Däremot är osäkerheten fortfarande stor var den egentligen borde placeras.
Den som läst förra månadens Socklotinfo känner till att kommunen visat ett nytt intresse för satsningar i infrastruktur i regionen - med andra ord är det nu läge att lägga fram ett fint förslag som hela Socklot kunde ställa sig bakom! Föreningarnas representanter enades om att vi koncentrerar oss på tre förslag - ett på var sida om byvägen, och ett som går nere vid bäcken, så får vi se om något förslag blir populärt. En utmaning blir det nog att lägga pussel, och få samtycke av de över 50 (!) olika markägarna som berörs!

Comments