Den kykladiska byn‎ > ‎Projektblogg‎ > ‎

Projektets början

skickad 8 sep. 2011 03:15 av Socklot, Nykarleby
Redan innan Socklots tidigare projekt "Huset mitt i byn" var slutfört, så fanns tanken om att det projektet behöver en fortsättning. Projektet "Huset mitt i byn" innebar en behovskartläggning genom intervjuer och enkätförfrågningar till samtliga hushåll i byn och resultatet blev en rapport med invånarnas behov av och önskemål om tjänster och aktiviteter i Socklot. En uttalad önskan om en naturlig fortsättning på denna grundutredning utgjorde grunden för en ny projektansökan till Aktion Österbotten - denna gång för ett betydligt större projekt med en tidsram på tre år!

En ny projektplan utarbetades av samma projektgrupp som tidigare (Stefan Backman, Camilla Berglund, Roger Frostdahl, Siv Frostdahl-Blomqvist, Niclas Sandnabba, Frank Westerlund och Conny Wiik), men nu kom även underteckad (Charlotta Backman) med i gruppen, efter att jag så lämpligt flyttat hem igen efter studier i Åbo. Den förra projektledaren valde att sluta efter sommaren, och jag erbjöd mig att slutföra det tidigare projektet.

Projektplanen och alla bilagor till ansökan (och det var många!) inlämnades till Aktion Österbotten i december 2010 och sen var det bara att vänta...Under tiden slutfördes allt pappersarbete runt det tidigare projektet.

I slutet av januari 2011 fick vi veta att Aktion förordade att vårt projekt skulle beviljas stödpengar och ansökan gick vidare till ELY-centralen för laglighetsgranskning. Det slutliga beslutet drog ut på tiden, men i mars 2011 fick vi äntligen ett ok och vi kunde sätta igång!
Comments