Efterfrågan på service och tjänster

I "Huset mitt i byn" rapporten från 2009 fanns en del frågor som handlade om serviceutbud och -efterfrågan i Socklot.  Svaren på dessa frågor samt de förklarande graferna kan du ladda ner i bilagan längst ner på denna sida. Rapporten i sin helhet finns också på denna sida.

Kanske kunde just du tänka dig ett företag som verkar inom något/några av dessa områden som efterfrågas?!

Företagsverksamhet:

Frågan om man kan tänka sig använda sitt hushållsavdrag på en byagårdskarl fick jämn respons;
93 personer svarade ja, 46 personer
delvis ja.
100 personer svarade nej medan 13 personer svarade delvis nej. 21 personer var utan åsikt.

Följdfrågan till denna är vilka tjänster man skulle ha till en byagårdskarl och 78 personer visste genast att de har tjänster som de kan erbjuda en sådan.

- Byadirektör som kan hjälpa med företagsutveckling, uppstart av nya företag etc.

- Byagårdskarl! Exempel på sysslor som man ville anlita denna för:

- vedklyvning och eldning
- snöplogning, gräsklippning,
  häckklippning
- renoverings- och elarbeten
- städa, tvätta fönster
- målningsarbeten
- trädgårdsarbete,
  blombänkar, terrasser
- mindre byggprojekt, reparationer

Övriga idéer:

- gemensam taxi för barnen till fritidsaktiviteter
- hemservice
- tekniska tjänster, konsultbyrå
- byggnads- och maskinkonstruktion
- metallföretag
- verkstad för bil/maskin/truck
- jobb-pool för sommararbete
- hemslöjdsaffär, presentbutik
- café//grill/livsmedelskiosk, R-kiosk
- servicestation
- kök i skolan, lunch
- trolling-fiske, turistverksamhet, fiskrökeri
- försäljningspunkt vid Grisselören, sälja fisk, odla kräftor
- litet bageri
- skogsflisning
- snickeri, småskalig verkstad
- företagsutveckling, koordinator som hjälper med
  EU-bidrag
- ekologisk bondgård, gårdsbutik
- trädgårdsfirma

Service:

158 personer är av den åsikten att man kan ha privat hemservice i Socklot, 51 personer svarade delvis ja.
109 personer skulle utnyttja en sådan service ifall de behöver den, 46 sade delvis ja.

147 personer är positiva till att privat hemservice skulle samarbeta med den kommunala hemservicen.

213 personer är för idén att någon privatperson kunde använda skolköket för matlagning till elever, dagvårdsbarn och pensionärer i Socklot, samt även ge möjlighet för lunchservering till resten av Socklotborna.

På följdfrågan var dock inte alla lika positiva till att själva köpa lunch, 64 personer har svarat ja medan 93 har svarat någon gång.

Mest positivt inställda till privat hemservice var åldersgruppen 30-49 år, medan den äldsta åldersgruppen var minst intresserad.

ĉ
Socklot, Nykarleby,
8 nov. 2011 06:20
Comments