Den kykladiska byn


"Den kykladiska byn - koncept för ett serviceorienterat lokalsamhälle" är Socklots treåriga LEADER-projekt för byautveckling som finansieras bl.a. med bidrag från 'Europeiska jordbruksfonden för lantbygdsutveckling' och Kulturfonden.

Målsättningen är att projektet ska fungera som en pådrivande kraft vid vidareutvecklingen av Socklot byacentrum. Projektet ska stöda ett lokalserviceorienterat synsätt för en nära framtid där privata aktörer allt mera tar över som serviceproducenter och kommunens roll övergår till finansiär och "samordnare" för dessa tjänster.

Själva namnet på projektet - den kykladiska byn - kommer från de små öarna i den grekiska arkipelagen där öborna insett att de själva måste producera den samhällsservice som behövs för att kunna bo kvar.


Aktuellt:

Nykarleby stadsfullmäktige har tillsatt en planeringsgrupp för Socklots dagvård med Siv Frostdahl som sammankallare. Gruppen kommer kommer att hålla sitt första möte 21.1 kl.14 och Siv tar gärna emot tankar och funderingar kring det projektet på telefon 050-3525954 eller per e-post siw.frostdahl-blomqvist@nykarleby.fi.

Projektet fortskrider under detta år (2014) med utredning av dagvårdsbehovet samt planering. För projektet har fullmäktige beviljat en summa på 20 000 euro. Detta är svaret på den skrivelse från byn som vi lämnade in under våren 2013 om behovet av förbättrade dagvårdsutrymmen i Socklot.

..........................................

Nykarleby stad tog initiativ till en första "byakväll" där kommunens alla byar kan träffas och utbyta åsikter och erfarenheter! Förhoppningsvis blir detta ett återkommande evenemang, alla vi ca 35 pers som samlades tyckte det var mycket intressant. Roligt var det också att intresset för vårt Socklotprojekt är stort och många var intresserade av att bjuda in oss till sina egna byar för att höra mera!

Stadssekreterare Tomas Knuts var initiativtagare och värd för kvällen och tog några bilder som ses i bildspelet nedan. Kvällens talare var Tomas Knuts, stadsfullmäktiges ordförande Bo Kronqvist, Aktion Österbottens byaombudsman Karl-Gustav Byskata, Pedersöres projektledare Isabella Lund, Socklots projektledare Charlotta Backman och Pensalagruppen.

Byaträff Juthbacka 27.11.13


..........................................

Här under finns bilder från det intressanta besöket till Spikas Kvarn 30.10.13! Gruppen fick ta del av den intressanta berättelsen om Kvarnens utveckling från fallfärdigt ruckel till idéverkstad för alternativa energiformer. Guidade gjorde Kvarnens eldsjäl Bengt Häggblom och projektledare Carola Wiik från folkhögskolan Kvarnen.

I det andra bildspelet visas Kvarnens egna bilder från byggprocessen.

Spikas Kvarn 30.10.13Spikas kvarn


..........................................

Seminarium 27.11 framtidens seniortjänster
Info:

Projektet genomförs under åren 2011-2013 av projektgruppen och en anställd (Charlotta Backman). Förlängning av projektet med några månader har beviljats av Aktion Österbotten och projektet kommer därmed att avslutas efter vintern 2014.
Projektplanen i sin helhet kan laddas ner här!

.......................................

Nu kan du enkelt ta del av de önskemål om service som framkom i undersökningen "Huset mitt i byn". Titta in på servicesidan och se om där finns något som intresserar - kanske just du bildar byns nyaste företag inom något av dessa områden?

..........................................

Önskemålet om en cykelväg längs med Socklotvägen blev efter diskussioner till en motion som undertecknades av Socklots alla större föreningar och lästes upp i Nykarleby fullmäktige under juni mötet. Motionen har sedan dess precis som vi önskade sänts till ELY-centralen för kännedom. Om man vill läsa motionen finns texten i sin helhet att hämta HÄR!

..........................................

Efter nyåret 2013 beställdes den efterlängtade skylten som ska hälsa alla välkomna till Socklot. "Gubbarna" i församlingens snickeri åtog sig gärna jobbet och utgående från några enkla skisser både utformade och tillverkade de skylten under vårvintern. Skylten stod klar lagom till sommaren och efter att ha inhämtat markägarens lov förbereddes en plats strax invid Socklotkorsningen, på den gamla byvägen.


Design: Charlotta Backman och Helge Hedman
Byggande: Nykarleby församlings snickeri
Markförberedelse: Roger Frostdahl och Rasmus Lindvall
Förankring av skylten: Lasse Storholm och Pelli Elenius (Ostro Center stod för materialet)
Planteringar: Stefan Backman
Täckbark/flis: Anna och Jonny Kronqvist

Tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt och hjälper till med skylten!

Socklotskylten


..........................................

Projektgruppen tackar projektets alla finansiärer!
Aktion Österbotten
Kulturfonden
Ostro Center
Ellinore Design
Nykarleby Redovisningstjänst
Talkojobbare


Pälsfarmer:
Bris Invest Ab
Byöns pälsfarm Ab
Eriksson Fur Ab
Eriksson Kurt pälsfarm Ab
Eriksson Roger pälsfarm Ab
Nykarleby Mink Ab
Sandhagen Ab
Segervall Ulf pälsfarm Ab
Wikblad Gustav pälsfarm Ab
Wikblom Yngve pälsfarm Ab
Wingrens Dogsafaris Ab


Comments